Styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse på fem personer som utses av länsstyrelsen i Västernorrlands län. Styrelsen skall inom sig inrymma representanter för forskning och praktiskt skogsbruk. Ordföranden skall vara en lagfaren person, i första hand president eller lagman i hovrätten för nedre Norrland eller i kammarrätten, Sundsvall.

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Sundsvall, dit också den löpande förvaltningen är förlagd.

Nuvarande styrelse:

Ordförande

F.d. kammarrättslagman Christer Sjödin, Sundsvall

Styrelseledamöter

Förvaltare Jerker Bylander, Skogsägarna Norrskog

Professor emeritus Per-Ove Bäckström, Umeå

Skogsskötselspecialist Erik Normark, Skogsstyrelsen

Distriktschef Karin Östberg, Skogsstyrelsen

 
 
Stående från vänster: Jerker Bylander, Per-Ove Bäckström, Christer Sjödin, Sven A Svensson har ersatts av Erik Normark, som saknas på bilden.
Sittande från vänster: Margareta Westin (administratör),  Karin Östberg