Gran
Medelpads landskapsblomma

 Örnkoll

Örnkoll på skog och virke

Norrskogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium (tisdag 2 april) kring några av de aktuella forskningsprojekt som man finansierar som kan öka skogens och virkets framtida värde. Ladda ner programmet genom att klicka på bilden ovan.

Brattåsstiftelsen delar ut 1,5 miljoner kronor till två projekt

Vid sitt sista möte för år 2018 anslog stiftelsen medel till två nya projekt.

Johan Holmgren, SLU fick 1 325 000 kronor för att genomföra ett tvåårigt projekt med titeln "Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter".

Det andra projektet, även det tvåårigt, gick till Staffan Jacobson, Skogforsk.  Det har titeln "Tillväxteffekter efter skogsgödsling med kväve - validering av befintligt prognosinstrument" och beviljades 178 000kronor.

Två projekt avslutades under andra halvåret 2018

Populärbeskrivningar av projekten återfinns på särskild sida och länkar nedan. 

Lars Sängstuvalls och Ljusk Ola Erikssons projekt  "Forest management practices considering improved technology for increased use of bio-fuel". Klicka här.

Lars Wilhelmssons projekt "Betalningsgrundande eller betalningsstödjande virkesmätning med skördare". Klicka här.

 

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.