Gran
Medelpads landskapsblomma

 

 

Hög tid för att ansöka om forskningsanslag

Den 1 oktober är den sista dagen för att komma in med ansökan. Lägg märke till att det går att söka i både Norrskogs forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen.

 

 

 

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.