Gran
Medelpads landskapsblomma

 

Dags att söka forskningsanslag

En fullständig ansökan ska vara Brattåsstiftelsen tillhanda senast 2016-10-01. Förra året tog vi i samarbete med Norrskog fram en ny ansökningsblankett med tillhörande bilagor. Blanketterna återfinns på vår hemsida och ska användas av alla som söker anslag. Om de gamla blanketterna använts får den sökande tre arbetsdagar på sig att skicka in en korrekt ansökan.


Välkommen med din ansökan!

 

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.