Gran
Medelpads landskapsblomma

 

Projektet om rotröta färdigt

Projektet "Effekt av behandling med urea och pergamentsvamp mot rotticka hos granstubbar av varierande storlek" har avslutats. Det har letts av Jonas Rönnberg, SLU. En populärbeskrivning finns på denna länk.

 

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.